COVID-19 ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରୋଟୋ ବାଗଚି।

0
93
Article Top

COVID-19 ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରୋଟୋ ବାଗଚି।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here